Giá lăn bánh xe Mercedes GLC 2019

Giá lăn bánh xe Mercedes GLC 200, 250, 300 2019 được tính như thế nào, bao gồm các khoản chi phí gì, các bước hoàn thiện giá lăn bánh xe Mercedes GLC 2019 để chiếc xe lăn bánh trên đường cụ thể như thế nào, đó là câu hỏi và cũng là mong muốn của rất nhiều người quan tâm đến việc mua xe Mercedes GLC nhưng lại không biết cần phải chi ra bao nhiêu tiền để có thể dự trù kinh phí cho chiếc xe GLC 2019 của mình. Ở bảng dưới đây tôi xin liệt kê chi tiết từ giá xe Mercedes GLC 200, GLC 250, GLC 300 2019 mới nhất và các khoản chi phí để tính ra lăn bánh hoàn thiện.

BẢNG GIÁ LĂN BÁNH XE MERCEDES GLC 2019 CHI TIẾT

Giá lăn bánh xe Mercedes GLC 200 2019

Khu vực TP Hà Nội TP Hồ Chí Minh Tỉnh khác
Mức thuế 12% Mức thuế 10% Mức thuế 10%
Giá xe GLC 200 1.699.000.000 ₫ 1.699.000.000 ₫ 1.699.000.000 ₫
Thuế trước bạ 203.880.000 ₫ 169.900.000 ₫ 169.900.000 ₫
Phí đăng kiểm 340.000 ₫ 340.000 ₫ 340.000 ₫
Phí sử dụng đường bộ 1 năm 1.560.000 ₫ 1.560.000 ₫ 1.560.000 ₫
Bảo hiểm thân vỏ xe 1 năm 27.184.000 ₫ 27.184.000 ₫ 27.184.000 ₫
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 1 năm 340.000 ₫ 340.000 ₫ 340.000 ₫
Lệ phí đăng ký cấp biển số 20.000.000 ₫ 11.000.000 ₫ 1.000.000 ₫
Tổng giá xe Mercedes GLC 200 lăn bánh 1.952.304.000 ₫ 1.909.324.000 ₫ 1.899.324.000 ₫

Giá lăn bánh xe Mercedes GLC 250 4Matic 2019

Khu vực TP Hà Nội TP Hồ Chí Minh Tỉnh khác
Mức thuế 12% Mức thuế 10% Mức thuế 10%
Giá xe GLC 250 4Matic 1.989.000.000 ₫ 1.989.000.000 ₫ 1.989.000.000 ₫
Thuế trước trước bạ 238.680.000 ₫ 198.900.000 ₫ 198.900.000 ₫
Phí đăng kiểm 340.000 ₫ 340.000 ₫ 340.000 ₫
Phí sử dụng đường bộ 1 năm 1.560.000 ₫ 1.560.000 ₫ 1.560.000 ₫
Bảo hiểm thân vỏ xe 1 năm 31.824.000 ₫ 31.824.000 ₫ 31.824.000 ₫
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 1 năm 340.000 ₫ 340.000 ₫ 340.000 ₫
Lệ phí đăng ký cấp biển số 20.000.000 ₫ 11.000.000 ₫ 1.000.000 ₫
Tổng giá xe Mercedes GLC 250 4Matic lăn bánh 2.281.744.000 ₫ 2.232.964.000 ₫  2.222.964.000 ₫

Giá lăn bánh xe Mercedes GLC 300 4Matic 2019

Khu vực TP Hà Nội TP Hồ Chí Minh Tỉnh khác
Mức thuế 12% Mức thuế 10% Mức thuế 10%
Giá xe GLC 300 4Matic 2.289.000.000 ₫  2.289.000.000 ₫ 2.289.000.000 ₫
Thuế trước bạ 274.680.000 ₫ 228.900.000 ₫ 228.900.000 ₫
Phí đăng kiểm 340.000 ₫ 340.000 ₫ 340.000 ₫
Phí sử dụng đường bộ 1 năm 1.560.000 ₫ 1.560.000 ₫ 1.560.000 ₫
Bảo hiểm thân vỏ xe 1 năm 36.624.000 ₫ 36.624.000 ₫ 36.624.000 ₫
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 1 năm 340.000 ₫ 340.000 ₫ 340.000 ₫
Lệ phí đăng ký cấp biển số 20.000.000 ₫ 11.000.000 ₫ 1.000.000 ₫
Tổng giá xe Mercedes GLC 300 4Matic lăn bánh 2.622.544.000 ₫ 2.567.764.000 ₫  2.557.764.000 ₫

Giá lăn bánh xe Mercedes GLC 200, 250, 300 2019 chưa bao gồm giảm giá và khuyến mãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *